Vad är blankning?

Kortförsäljning är försäljning av ett värdepapper som säljaren inte äger, eller en försäljning som slutförs genom leverans av ett värdepapper som lånats från en tredje part. Kortförsäljning motiveras vanligen av tron att priset på ett värdepapper kommer att sjunka, vilket gör det möjligt att köpa tillbaka det till ett lägre pris för att tjäna på skillnaden

Om aktien faktiskt sjunker i pris kan blankaren välja att avsluta positionen genom att köpa ett lika stort antal aktier på den öppna marknaden och återlämna dem till långivaren. Om priset på aktien stiger i stället för att sjunka gör dock blankningssäljaren en förlust. För att begränsa denna risk kräver vissa mäklare att näringsidkare som säljer korta värdepapper först deponerar fonder eller värdepapper hos mäklaren i ett så kallat marginalkonto. Dessa medel fungerar som säkerhet för blankningen.

Blankförsäljning har anklagats för att förvärra marknadsnedgångar, och vissa tillsynsmyndigheter har därför infört restriktioner för blankning för att försöka begränsa dess effekter.

Lämna en kommentar