Lån utan säkerhet

Det finns några saker att tänka på innan du tar ett lån utan säkerhet. Här är några av de viktigaste övervägandena:

-Hur mycket behöver du låna? Lån utan säkerhet kan vara för små eller stora belopp, men det är viktigt att bara låna det du behöver och har råd att betala tillbaka.

-Vad är räntan? Lån utan säkerhet har vanligtvis högre ränta än lån med säkerhet, så det är viktigt att jämföra räntor från olika långivare för att hitta det bästa erbjudandet.

-Hur lång tid behöver du för att betala tillbaka lånet? Lånen kan återbetalas under en kort tidsperiod (t.ex. 1 år) eller en längre tidsperiod (t.ex. 5 år). Det ju längre tid du har på dig att betala tillbaka lånet, desto mer ränta betalar du.

-Vilka är avgifterna och kostnaderna? Vissa långivare tar ut ansökningsavgifter eller avgifter för förtida återbetalning, så se till att kontrollera alla avgifter och kostnader innan du tar ett lån.

-Har du råd med återbetalningarna? Se till att du har råd med de månatliga återbetalningarna innan du tar ett lån utan säkerhet. uteblivna återbetalningar kan skada din kreditvärdighet och göra det svårare att få kredit i framtiden.

Amortering – återbetalning av ditt lån

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Den betalas tillsammans med räntan.

När du tecknar ett låneavtal kommer det att stå vilken modell som används för att beräkna ditt återbetalningsbelopp – rak eller annuitetsmodell.

Rak amortering innebär att du amorterar ( alltså betalar av på lånet ) med en fast summa varje månad. Utöver avbetalningen på själva lånet så betalar du ränta. Betalningarna är större i början av lånetiden eftersom räntan är högre ju större skulden är. Vartefter du betalar av på lånet sjunker räntekostnaden.

Vid ett annuitetslån betalar du varje gång ett lika stort belopp som omfattar både amortering och ränta. Den totala räntekostnaden för ett lån med rak amortering blir lägre än för ett annuitetslån.

Bolån (och vissa konsumtionslån) har rak amortering medans de flesta ”vanliga” lån t.ex blancolån, privatlån och fordonslån – är ofta annuitetslån.