Amortering – återbetalning av ditt lån

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Den betalas tillsammans med räntan.

När du tecknar ett låneavtal kommer det att stå vilken modell som används för att beräkna ditt återbetalningsbelopp – rak eller annuitetsmodell.

Rak amortering innebär att du amorterar ( alltså betalar av på lånet ) med en fast summa varje månad. Utöver avbetalningen på själva lånet så betalar du ränta. Betalningarna är större i början av lånetiden eftersom räntan är högre ju större skulden är. Vartefter du betalar av på lånet sjunker räntekostnaden.

Vid ett annuitetslån betalar du varje gång ett lika stort belopp som omfattar både amortering och ränta. Den totala räntekostnaden för ett lån med rak amortering blir lägre än för ett annuitetslån.

Bolån (och vissa konsumtionslån) har rak amortering medans de flesta ”vanliga” lån t.ex blancolån, privatlån och fordonslån – är ofta annuitetslån.

Lämna en kommentar