Start
Årsredovisning & Kallelse | Saxon & Partners | Kontakt

Kapitalkraft

Kapitalkraft är ett bolag som delvis bedriver corporate finance-verksamhet och delvis är en aktiv ägare (48%) i Gustavia Fonder AB. Utöver detta förvaltar Kapitalkraft en portfölj av noterade och onoterade bolag.

Corporate finance-verksamheten utgörs av Saxon & Partners som år 2007 förvärvades och som sedan fram till och med 2011 var ett helägt dotterbolag till Kapitalkraft, varefter bolaget fusionerades in i sitt moderbolag Kapitalkraft den 20 december 2011.

Gustavia Fonder förvaltar ca 11 miljarder (varav 10 miljarder i institutionellt kapital) i 10 fonder. Läs mer på gustaviafonder.se.